Aata hai yahan sab ko bulandi se girana..

 
">
Aata hai yahan sab ko bulandi se girana,
Woh log kahan hain ke jo girton ko uthayen..