Woh Jaga Jahan Log Apni Qabar Khud Khodatay Hain

 
">


Source