Agar Sham Ko Anday Ko Ubal Kar Ya Aik Kam Karen Toh

 
">


Source