Woh Mulk Jaha Har 3ri Orat Shohar Kay Sath Ya Kam Karti Hai

 
">Source