Apna Ladna Bhi Mohabbat Hai Tumhen Ilm Nahin - Urdu Poetry

 
Apna ladna bhi mohabbat hai.. tumhein ilm nahin!
cheekhti tum rahi, aur mera gala baith gaya …!

Advertisement