Qasam Ta-Hayat Na Milne Ki Khai Thi Us

 
"> Qasam Ta-Hayat Na Milne Ki Khai Thi Us Ne
Ghazab Ye Hua Wada Mujhse Bhi Le Lia Us Ne...