Hooron Se Keh Do

 
Hooron se Keh do ke kisi Gumaan mai na Rahen

Wo Farsh pe bhi Mera hai aur Aarsh pe bhi Mera hai

Advertisement